Informační servis

 

COVID 19 – preventivní opatření

Vážení klienti,
 
naší nejvyšší prioritou je ochrana zdraví a bezpečnost vás i našich zaměstnanců.

Abychom zajistili chod našich služeb a operací jako obvykle, zavedli jsme na našich pobočkách preventivní opatření.
 
Naše stávající zásady a postupy jsou v souladu s nařízením Bezpečnostní rady státu a pokyny vydanými Světovou zdravotnickou organizací.
 
Situaci aktivně monitorujeme a snažíme se jednat vždy v nejlepším zájmu jak našich zaměstnanců, tak i vás našich klientů.
O aktuálních opatřeních vás budeme průběžně informovat.