Reverzní factoring

Supply Chain Financing

 

Chcete prodloužit splatnost svých závazků, posílit vztahy se stěžejními dodavateli a nezvyšovat zároveň své náklady? Požadují vaši dodavatelé kratší splatnost faktur? Využijte s námi naplno bonitu své společnosti a sjednejte pro své dodavatele výhodné financování u UniCredit Factoringu.

Na postoupené pohledávky za vaší společností mohou dodavatelé prostřednictvím naší elektronické platformy čerpat výhodné předfinancování. Navíc získáte možnost si sjednat prodlouženou splatnost svých pohledávek. V tom případě UniCredit Factoring uhradí dodavateli jeho pohledávku v den její splatnosti a vy hradíte svůj závazek, nyní vůči UniCredit Factoringu, v dohodnuté prodloužené lhůtě splatnosti. Náklady na předfinancování pohledávky hradí dodavatel, náklady na období prodloužené splatnosti odběratel.

Produktový list