Tuzemský bezregresní factoring

Financování a zajištění tuzemských pohledávek

 

Brzdí vás dlouhá splatnost vašich pohledávek za tuzemskými odběrateli a chcete mít jistotu jejich zaplacení? Váže pracovní kapacity vaší společnosti neustálé upomínání odběratelů o zaplacení?

Bonitu vašeho tuzemského odběratele nejprve prověříme a sdělíme vám výši, do které převezmeme riziko, že neuhradí vaše faktury z důvodu své platební nevůle nebo neschopnosti. Vy dodáte zboží nebo službu, vystavíte fakturu a postoupíte ji UniCredit Factoringu. Na postoupené faktury můžete ihned čerpat financování, obvykle ve výši 85% jejich hodnoty. V případě, že odběratel fakturu za vaše zboží nebo službu neuhradí, vyplatíme vám garanční plnění, obvykle ve výši 90% hodnoty pohledávky.

UniCredit Factoring postoupené pohledávky financuje, spravuje, vymáhá a inkasuje.

Produktový list