Exportní bezregresní factoring

Financování a zajištění exportních pohledávek

 

Vyvážíte své zboží nebo služby do zahraničí? Znáte tu nejistotu, zda je odběratel dostatečně solventní a zda dostanete řádně zaplaceno? Omezuje vás odložená splatnost poskytnutá odběrateli?

UniCredit Factoring pro vás prověří bonitu odběratele ještě před zahájením obchodu. U postoupených pohledávek můžete okamžitě čerpat financování, bez čekání na jejich splatnost. V případě, že odběratel pohledávku neuhradí, získáte od factora její garanční plnění.

Podle země, do které vyvážíte, nabízíme různé typy zajištění. V zemích OECD a dalších vybraných zemích, kde riziko platební nevůle nebo neschopnosti odběratelů kryjí komerční pojišťovny, nabízíme přímý bezregresní factoring. V ostatních zemích využíváme partnerů v rámci celosvětové sítě Factors Chain International a poskytujeme exportní dvoufactorový factoring.

Produktový list