Tuzemský regresní factoring

Financování tuzemských pohledávek

 

Pokud vás omezuje čekání na peníze za dodané služby nebo zboží, je vhodným řešením financování pohledávek za vašimi odběrateli u UniCredit Factoringu. Tím nejen zrychlíte svůj cash flow, ale také zjednodušíte administrativu.

Po dodání zboží nebo služeb postoupíte pohledávky UniCredit Factoringu a my vám obratem zašleme předfinancování. Obvyklá výše předfinancování je 90% nominální hodnoty pohledávky (včetně DPH). Zbývající část vám doplatíme poté, co fakturu zaplatí odběratel. V případě, že odběratel fakturu ve stanovené lhůtě nezaplatí, vrátíte nám poskytnuté předfinancování a my vám postoupíme zpět vaši pohledávku.

Součástí služby je profesionální správa pohledávek, jejich vymáhání a inkaso. K financování pohledávek je možné sjednat také jejich zajištění proti platební nevůli a neschopnosti.

Produktový list