Exportní regresní factoring

Financování exportních pohledávek

 

Vyvážíte své zboží nebo služby do zahraničí a váš odběratel požaduje odložení splatnosti faktur? Omezuje nedostatek provozního kapitálu rozvoj vaší společnosti? Zatěžuje vás administrativa spojená se správou pohledávek?

Postoupením pohledávek za zahraničními odběrateli můžete ihned čerpat jejich předfinancování, obvykle ve výši 90 % jejich nominální hodnoty. Zbývající část kupní ceny pohledávky vám doplatíme po úhradě faktury odběratelem. V případě, že odběratel v dohodnuté lhůtě nezaplatí, vrátíte nám poskytnuté předfinancování a my vám postoupíme zpět pohledávku.

S financováním pohledávek získáte také službu jejich profesionální správy, vymáhání a inkasa.

Produktový list