Výhody factoringu

Factoring přináší několik významných výhod, které z něj dělají stále populárnější způsob financování pohledávek. S využitím factoringu budete mít provozní financování pod kontrolou a lépe se vyhnete prodlevám ve splatnosti pohledávek či problémům s horší platební kázní svých odběratelů. Nečekejte na své peníze, získejte je hned.  Postoupení pohledávek před splatností výrazně zlepší vaše finanční plánování a prostor pro rozvoj podnikání.

 

Factoring není pouze prostředkem k flexibilnímu financování pohledávek, ale zahrnuje také jejich správu, inkaso a případně také pojištění proti platební nevůli nebo platební neschopnosti odběratele.

 

Výhody factoringu

Rychlost schvalovacího procesu

Uzavření spolupráce probíhá bez zbytečných průtahů během několika dní od dodání požadovaných podkladů.

 

Profesionální správa pohledávek

Profesionální správa pohledávek znamená aktivní vymáhání každé jednotlivé pohledávky vyškoleným týmem pracovníků. Zahrnuje zasílání upomínek, přímá jednání s dlužníky o platbách a využití zastoupení v zahraničí (exportní factoring).

 

Omezení platební nevůle

Profesionální správa pohledávek se v praxi projevuje zlepšením platební morálky odběratelů, resp. zkrácením lhůty inkasa pohledávek po splatnosti. 

 

Delší splatnost faktur pro odběratele

S factoringem můžete svým odběratelům nabídnout delší splatnost faktur, čímž získáváte znatelnou konkurenční výhodu. Factoringové financování můžete použít pro plnění svých závazků, aniž byste se museli omezovat v dalším růstu.

 

Ochrana proti platební neschopnosti klienta

Využití produktů bezregresního factoringu vám zajistí návratnost pohledávek od odběratelů v insolvenci (konkurz, likvidace).

 

Pružné limity financování závislé na aktuálním obratu

Nárok klientů na čerpání se zvyšuje v přímé úměře k rostoucímu obratu, resp. objemu postoupených pohledávek.

zavřít