Chci platit svým dodavatelům později

 

Požadují vaši dodavatelé co nejkratší platební podmínku a vy byste ji naopak potřebovali prodloužit? Chcete posílit své vazby se stěžejními dodavateli? Chcete svůj pracovní kapitál využívat efektivně? Domníváte se, že tyto požadavky nelze splnit všechny současně? Lze – a my takové řešení nabízíme.

S maximálním využitím naší elektronické platformy poskytujeme varianty financování dodavatelsko-odběratelského řetězce upravené přesně podle potřeb vaší společnosti.

 

Řešení pro vaše potřeby

Platební agent

Financování závazků

Více informací

Reverzní factoring

Supply Chain Financing

Více informací

Hledáte řešení na jinou situaci? Podívejte se na

Všechna naše řešení