Výhody factoringu

Factoring prináša niekoľko významných výhod, ktoré z neho robia stále populárnejší spôsob financovania pohľadávok. S využitím factoringu budete mať prevádzkové financovanie pod kontrolou a lepšie sa vyhnete omeškaniam v splatnosti pohľadávok či problémom s horšou platobnou disciplínou svojich odberateľov. Nečakajte na svoje peniaze, získajte ich hneď.  Postúpenie pohľadávok pred splatnosťou výrazne zlepší vaše finančné plánovánia a priestor pre rozvoj podnikania.

 

Factoring nie je len prostriedkom k flexibilnému financovaniu pohľadávok, ale zahŕňa tiež ich správu, inkaso a prípadne aj poistenie proti platobnej nevôli alebo platobnej neschopnosti odberateľa.

 

Výhody factoringu

Rýchlosť schvaľovacieho procesu

Uzavretie spolupráce prebieha bez zbytočných prieťahov behom niekoľko dní od dodania požadovaných podkladov.

 

Profesionálna správa pohľadávok

Profesionálna správa pohľadávok znamená aktívne vymáhanie každej jednotlivej pohľadávky vyškoleným týmom pracovníkov. Zahŕňa zasielanie upomienok, priame rokovanie s dlžníkmi o platbách a využitie zastúpenia v zahraničí (exportný factoring).

 

Obmedzenie platobnej nevôle

Profesionálna správa pohľadávok sa v praxi prejavuje zlepšením platobnej morálky odberateľov, resp. skrátením lehoty inkasa pohľadávok po splatnosti.

 

Dlhšie splatnosti faktúr pre odberateľov

S factoringom môžete svojim odberateľom ponúknuť dlhšie splatnosti faktúr, čím získavate značnú konkurenčnú výhodu. Factoringové financovanie môžete použiť pre plnenie svojich záväzkov bez toho, aby ste sa museli obmedzovať v dalšom raste.

 

Ochrana proti platobnej neschopnosti klienta

Využitie produktov bezregresného factoringu vám zaistí návratnosť pohľadávok od odberateľov v insolvencii (konkurz, likvidácia).

 

Pružné limity financovania závislé na aktuálnom obrate

Nárok klientov na čerpanie sa zvyšuje v priamej úmere k rastúcemu obratu, resp. objemu postúpených pohľadávok.

zavrieť