UniCredit na Slovensku

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. patrí na obidvoch trhoch medzi popredné finančné inštitúcie.  Prostredníctvom jednej z najširších pobočkových sietí na Slovensku je klientom nablízku vo všetkých regiónoch. Pokrýva finančné potreby individuálnych klientov, podnikateľov a firiem. Ponúka tiež exkluzívne služby pre klientov privátneho bankovníctva.

 

UniCredit Bank patrí  k lídrom vo financovaní firiem na slovenskom trhu. Obsluhuje všetky segmenty trhu. Klientelou sú globálne medzinárodné spoločnosti, nadnárodné a zahraničné firmy, stredne veľké firmy, developerské spoločnosti, firmy z oblasti agrobiznisu, ako aj firmy z finančného sektora.

 

Konkurenčnou výhodou UniCredit Bank je, že je súčasťou najsilnejšej bankovej skupiny v strednej a východnej Európe. Vďaka tomu využíva prístup,  ktorý umožňuje harmonizáciu obchodných podmienok a spôsobu obsluhy veľkých medzinárodných klientov. Znamená to, že týchto klientov je UniCredit Bank schopná obsluhovať  na rovnakej úrovni a rovnakým spôsobom  akú sú zvyknutí vo svojich domovských krajinách.

 

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. je lízingová spoločnosť, ktorá aktívne pôsobí na slovenskom lízingovom trhu od roku 1996 a je súčasťou finančnej skupiny UniCredit. Je jedným z popredných hráčov na domácom trhu, stabilne umiestneným v rámci vrcholných pozícií už niekoľko rokov. Dnes sa môže spoľahnúť na tím lízingových profesionálov s odbornými znalosťami domáceho finančného trhu, s podporou jednej z najväčších medzinárodných finančných sietí v Európe.

 

S cieľom sprístupniť svoje produkty a služby bližšie k zákazníkom, spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia zriadila sieť 13 obchodných miest po celom Slovensku: v Bratislave, Banskej Bystrici, Dunajskej Strede, Komárne, Košiciach, Nitre, Poprade, Prešove, Prievidzi, Rožňave, Trenčíne, Trnave a v Žiline. 

 

Činnosť spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., je sústredená do nasledujúcich ťažiskových oblastí:

  • lízing osobných a úžitkových automobilov
  • lízing strojov a zariadení
  • lízing dopravnej techniky
  • lízing nehnuteľností
  • operatívny lízing prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit FleetManagement, s.r.o.
  • sprostredkovanie poistenia prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Broker, s.r.o.
zavrieť