Kto sme

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. je  flexibilným poskytovateľom kompletných factoringových služieb. Ponúkame financovanie, správu a inkaso pohľadávok s možnosťou ručenia za ich nezaplatenie v prípade platobnej nevôle alebo neschopnosti odberateľa.

 • Sme členom finančnej skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Sme dlhoročným členom najväčšieho medzinárodného združenia factoringových spoločností Factors Chain International.
 • Sme zakladajúcim členom Asociácie factoringových spoločností ČR (AFSČR) a členom Českej leasingovej a finančnej asociácie (ČLFA).

 

Výhody spolupráce s UniCredit Factoring

Spoločnosť UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. bola založená už v roku 1991 pod názvom Transfinance a.s. ako prvá špecializovaná spoločnosť na prevádzkové financovanie podnikov (factoring a forfaiting) v strednej a východnej Európe.  Vďaka dlhodobému pôsobeniu na trhu vieme, čo potrebujete a ako rozvíjať vaše podnikanie, keď sú vlastné prevádzkové finančné zdroje obmedzené.

 • Ponúkame riešenie podľa individuálnych potrieb klienta
 • Profilujeme sa ako líder trhu v oblasti medzinárodného factoringu
 • Náš systém umožňuje správu pohľadávok podľa českých i medzinárodných štandardov
 • Nachádzame riešenia i pre malé a stredné firmy a pre rýchlo sa rozvíjajúce spoločnosti
 • Ponúkame profesionálnu znalosť správy a vymáhania pohľadávok 
Vedenie spoločnosti
Riaditeľ spoločnosti, predseda predstavenstva: Jiří Flégl
Obchodný riaditeľ, člen predstavenstva: Zdeněk Bílý
Finančná riaditeľka: Olga Pavlíčková
Dozorná rada spoločnosti
Predseda dozornej rady: Slavomír Beňa
Místopredseda dozornej rady: Alen Dobrić
Člen dozornej rady: Josef Vondrka
Člen dozornej rady: Roland Viskupič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Právne jednanie UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. (UCF) podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

 1. Reklamné oznámenie slúžia iba pre informáčné účely a niesú návrhom na uzavretie zmluvy.
 2. UCF si vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť v ktorejkoľvek fáze jednania, predovšetkým pokiaľ nebudú získané potřebné interné schválenia vrámci banky.
 3. Pokiaľ UCF nestanovil, prípadne nebolo zjednané inak, UCF právne jedná len v písomnej forme pričom jednanie v inej forme UCF nezaväzuje.
 4. UCF vylučuje prijatie návrhu na uzavrenie zmluvy s akýmkoľvek dodatkom či odchylkou. Odpoveď na ponuku s dodatkom či odchylkou sa nepovažuje za prijatie ponuky.

UCF poskytuje informácie a rady výlučne na základe podkladov dostupných UCF ku dňu poskytnutia príslušnej informácie či rady a nepreberá zodpovednosť za vplyv na poskytnutú informáciu či radu okolnosťami, ktoré nemohol zistiť ani při vynaložení odbornej starostlivosti alebo ktoré nastali až po poskytnutí takejto informácie či rady.

zavrieť