Exportný factoring

Exportný factoring predstavuje flexibilné financovanie založené na odkupe exportných krátkodobých obchodných pohľadávok. Je vhodný pre obchodné a výrobné spoločnosti, ktorých obchodné aktivity smerujú na zahraničný trh. Služba zahŕňa financovanie zahraničných pohľadávok pred splatnosťou, ich správu, inkaso a v prípade bezregresnej formy tiež zaistenie proti platobnej nevôli alebo neschopnosti odberateľa.

 

Podľa formy zaistenia pohľadávok proti neplneniu zo strany odberateľa ponúkame našim klientom exportný factoring  v podobe regresnej, bezregresnej priamej alebo bezregresnej dvojfactorovej.

Pokiaľ vás ponuka zaujala, kontaktujte priamo nášho obchodného zástupcu. V prípade, že si nie ste istí, či je factoring vhodným riešením vášho financovania, vyplňte factoringový test.

zavrieť