Blokový factoring

Blokový factoring je určený pre bonitných klientov s portfóliom obsahujúcim desiatky alebo stovky odberateľov s dobrou platobnou morálkou. Správu a inkaso pohľadávok si zabezpečuje sám klient. Naša spoločnosť zabezpečuje optimálne predfinancovanie pohľadávok v dohodnutej výške. Podmienkou je štandardne vedené účtovníctvo klienta a pokročilý systém vymáhania pohľadávok.

 

Ako to funguje?

Klient našej spoločnosti postúpi pohľadávku voči svojmu odberateľovi a my mu bezprostredne na to uhradíme časť kúpnej ceny pohľadávky, obvykle vo výške 100 % jej nominálnej hodnoty.  Vykonávame pravidelnú kontrolu a porovnanie čiastky celkového otvoreného financovania so stavom všetkých postúpených pohľadávok podľa ich časovej štruktúry a zabezpečujeme dorovnanie poskytnutého financovania.

 

Financovanie pohľadávok prostredníctvom služby blokového factoringu je štandardne vedené regresnou formou. To znamená, že pokiaľ odberateľ neuhradí pohľadávku ani v priebehu regresnej lehoty, vracia nám klient (dodávateľ) poskytnuté predfinancovanie.

 

Ako môžem túto službu získať?

Podmienkou poskytnutia blokového factoringu je uzavretie factoringovej zmluvy.

Pokiaľ vás ponuka zaujala, kontaktujte priamo nášho obchodného zástupcu. V prípade, že si nie ste istí, či je factoring vhodným riešením vášho financovania, vyplňte factoringový test.

zavrieť