Cena

Uvažujete o factoringu a zaujíma vás, koľko za takú službu zaplatíte?

 

Cena za factoring sa odvíja hlavne od predpokladaného ročného obratu postupovaných pohľadávok, počtu a bonity odberateľov zahrnutých do factoringu a platobných podmienok.

 

Cena za factoring je dvojzložková:

Factoringová provízia

Factoringová provízia súvisí so správou pohľadávok, vedením saldokonta a zahŕňa tiež náklady na upomínanie a prípadné ďalšie inkasné kroky. V prípade bezregresného factoringu provízia zahŕňa poplatok za poistenie rizika nezaplatenia pohľadávky z dôvodu platobnej nevôle alebo platobnej neschopnosti odberateľa.

 

Úrok z poskytovaného financovania

Úrok účtujeme z denných zostatkov skutočne čerpaných záloh. Úrokové sadzby sú viazané na pohyblivé jednomesačné referenčné úrokové sadzby medzibankového trhu pre jednotlivé meny (najčastejšie PRIBOR pre CZK a EURIBOR pre EUR). Výška úroku sa pohybuje na obvyklej úrovni bankových sadzieb pre krátkodobé úvery.

zavrieť