UniCredit v ČR

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. patří na českém i slovenském trhu mezi přední finanční instituce a poskytuje širokou škálu kvalitních produktů pro občany, firemní zákazníky i privátní klientelu. Řadí se k nejsilnějším bankám na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování Corporate Finance. Mimořádně silnou pozici si UniCredit Bank rovněž vybudovala v oblasti akvizičního financování a řadí se také na první příčku ve financování komerčních nemovitostí.

 

Klienti UniCredit Bank mají, mimo jiné, možnost využívat nabídku služeb pro financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank.

 

V oblasti služeb pro privátní klientelu je UniCredit Bank významným hráčem na trhu privátního bankovnictví, cenných papírů, kreditních karet a hypoték a velmi dobře si vede také v oblasti služeb pro zákazníky působících v oborech svobodných povolání (lékaři, soudci, advokáti, notáři apod.) Klientům těchto profesí se věnuje Kompetenční centrum pro svobodná povolání.

 

UniCredit Leasing CZ, a. s. je univerzální leasingové a úvěrové společnosti. Vedle strojů, celých technologických celků a transportní techniky patří mezi specialisty na financování automobilů.


S některými importéry a prodejci navázala společnost velmi úzkou spolupráci a postupem času tak vznikla celá řada partnerství. V kooperaci s importéry, případně dalšími partnery, vznikají ty nejvýhodnější nabídky financování šité na míru právě zájemcům o konkrétní značku. Kooperační dohody jsou uzavírány i na poli strojního zařízení, zemědělských strojů a transportní techniky.

 

Činnost společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., je zaměřena na následující stěžejní oblasti:

  • Financování osobních a užitkových automobilů
  • Financování nákladních automobilů
  • Financování ostatní transportní techniky
  • Financování zemědělské techniky
  • Financování zdravotnické techniky
  • Financování strojů a technologií
  • Operativní leasing prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit Fleet Management, s. r. o.
  • Zprostředkování pojištění prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit pojišťovací makléřská, spol. s r. o.
zavřít