Kdo jsme

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. je  flexibilním poskytovatelem kompletních factoringových služeb. Nabízíme financování, správu a inkaso pohledávek s možností ručení za jejich nezaplacení v případě platební nevůle nebo neschopnosti odběratele.

 • Jsme členem finanční skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Jsme dlouholetým členem největšího mezinárodního sdružení factoringových společností Factors Chain International.
 • Jsme zakládajícím členem Asociace factoringových společností ČR (AFSČR) a členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

 

Výhody spolupráce s UniCredit Factoring

Společnost UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. byla založena již v roce 1991 pod názvem Transfinance a.s. jako první specializovaná společnost na provozní financování podniků (factoring a forfaiting) ve střední a východní Evropě.  Díky dlouhodobému působení na trhu víme, co potřebujete, a jak rozvíjet vaše podnikání, když jsou vlastní provozní finanční zdroje omezené.

 • Nabízíme řešení podle individuálních potřeb klienta
 • Profilujeme se jako leader trhu v oblasti mezinárodního factoringu 
 • Náš systém umožňuje správu pohledávek podle českých i mezinárodních standardů
 • Nalézáme řešení i pro malé a střední firmy a pro rychle se rozvíjející společnosti
 • Nabízíme profesionální znalost správy a vymáhání pohledávek
Vedení společnosti
Ředitel společnosti, předseda představenstva: Jiří Flégl
Obchodní ředitel, člen představenstva: Zdeněk Bílý
Finanční ředitelka: Olga Pavlíčková
Dozorčí rada společnosti
Předseda dozorčí rady: Slavomír Beňa
Místopředseda dozorčí rady: Aleš Barabas
Člen dozorčí rady: Josef Vondrka
Člen dozorčí rady: Roland Viskupič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Právní jednání UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. (UCF) podléhá následujícím omezením:

 1. Reklamní sdělení UCF slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
 2. UCF si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci banky.
 3. Pokud UCF nestanovila nebo nebylo ujednáno jinak, UCF právně jedná jen v písemné formě a jednání v jiné formě UCF nezavazuje.
 4. UCF vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.

UCF poskytuje informace a rady výhradně na základě podkladů dostupných UCF ke dni poskytnutí příslušné informace či rady a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace či rady okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace či rady.

zavřít