Co je factoring

Factoring je moderní nástroj, který umožňuje účinnější kontrolu a pružné plánování finančního toku v podnikání. Eliminuje problémy způsobené prodlevou ve splatnosti pohledávek nebo sezónními výkyvy v obratu a stabilizuje provozní financování. Je ideální pro podnikatele, kteří nechtějí čekat, až jim odběratelé proplatí faktury a chtějí mít svůj provozní kapitál flexibilně k dispozici.

 

Factoring v komplexním režimu poskytuje dodavatelům výrobků či služeb financování krátkodobých pohledávek před lhůtou splatnosti, jejich správu, inkaso a případně zajištění proti platební nevůli či platební neschopnosti odběratele.

 

Jak to funguje v praxi? Klient postupuje fakturu za dodávku zboží nebo služeb factoringové společnosti, která mu obvykle do 2 pracovních dnů proplácí 80 % z její hodnoty. K datu splatnosti hradí odběratel fakturu na účet factoringové společnosti, která následně doplatí klientovi zbývajících 20 % z nominální hodnoty faktury. Factoringová společnost zároveň o pohledávky profesionálně pečuje, což zahrnuje jejich inkaso, zasílání upomínek odběratelům a případně také soudní vymáhání. 

 

Zahájení spolupráce

Pro zahájení spolupráce kontaktujte přímo pracovníky obchodního oddělení, nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

Factoring krok po kroku

  1. Spolupráce začíná podpisem rámcové factoringové smlouvy, která zahrnuje veškeré cenové a technické podmínky factoringu. 
  2. Svým odběratelům zašlete Oznamovací dopis, kterým je informujete o skutečnosti, že vaše pohledávky budou postupovány na UniCredit Factoring a o změně čísla účtu. Odběratel potvrdí Oznamovací dopis svým podpisem.
  3. Na postupovaných fakturách nahradíte dosavadní bankovní spojení číslem účtu, které obdržíte od UniCredit Factoring.
  4. Faktury postupujete prostřednictvím elektronického systému, který automaticky vytvoří a odešle na vaši e-mailovou adresu postupní dopis (notifikaci cese). Tento postupní dopis potvrdíte a zašlete nám ho zpět e-mailem.
  5. Následující pracovní den po postoupení faktur vám vyplatíme dohodnuté předfinancování, obvykle ve výši 80 % z nominální výše faktury (faktura včetně DPH).
  6. Poté, co odběratel uhradí fakturu na náš účet, doplatíme vám zbývající částku do 100 % nominální výše faktury.

 

Často kladené dotazy

Musím vám zasílat kopie všech faktur?

Není nutné zasílat kopie všech postupovaných faktur, ale vyhrazujeme si právo namátkové kontroly uskutečněných dodávek zboží nebo služeb.

 

Jak často mi budete zasílat informace o platbách odběratelů a mém financování?

Po celou dobu spolupráce máte on-line přístup k vašemu factoringovému účtu přes aplikaci eSaldo, kde můžete jednoduše sledovat úhrady jednotlivých postoupených faktur a řídit své cash flow.

 

Kdy je účtována factoringová provize a úrok z předfinancování?

Odměna za factoring se účtuje měsíčně, a to vystavením elektronické faktury, kterou můžete zaplatit na účet UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo vám bude automaticky stržena z následujícího převodu peněžních prostředků.

zavřít