Akvizice Transfinancí, a.s.

Praha, 22.1.2015

 

UniCredit Bank dále posiluje svoji tržní pozici na tuzemském bankovním trhu. S účinností od 20. ledna 2015 byla dokončena akvizice společnosti Transfinance, která patří mezi přední poskytovatele provozního financování formou factoringu tuzemských a zahraničních pohledávek.

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dokončila akvizici společnosti Transfinance, a.s. Společnost Transfinance se zabývá financováním, inkasováním a zajišťováním krátkodobých pohledávek klientů z nejrůznějších oblastí průmyslu. Cílem této akvizice je pro UniCredit Bank především další rozšíření nabídky produktů a služeb firemního bankovnictví o factoring, který je určen zejména pro malé a střední firmy. Banka v souvislosti s touto akvizicí plánuje nejenom poskytnout factoring stávajícím či novým klientům, ale také nově zavést další produkty, například reverzní factoring.

 

„Upevňujeme své postavení na českém a slovenském bankovním trhu díky organickému růstu klientské základny, ale zároveň využíváme kvalitní obchodní příležitosti pro další posílení naší tržní pozice. Rozšíření nabídky o factoring je v souladu se strategickým plánem naší banky a umožní zjednodušení a urychlení přístupu k financování malých a středních firem, uvedl Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank.

zavřít