Cena

Uvažujete o factoringu a zajímá vás, kolik za takovou službu zaplatíte?

 

Cena za factoring se odvíjí zejména od předpokládaného ročního obratu postupovaných pohledávek, počtu a bonity odběratelů zahrnutých do factoringu a platebních podmínek.

 

Cena za factoring je dvousložková:

Factoringová provize

Factoringová provize souvisí se správou pohledávek, vedením saldokonta a zahrnuje také náklady na upomínání a případné další inkasní kroky. V případě bezregresního factoringu provize zahrnuje poplatek za pojištění rizika nezaplacení pohledávky z důvodu platební nevůle nebo platební neschopnosti odběratele.

 

Úrok z poskytovaného financování

Úrok účtujeme z denních zůstatků skutečně čerpaných záloh. Úrokové sazby jsou vázány na pohyblivé jednoměsíční referenční úrokové sazby mezibankovního trhu pro jednotlivé měny (nejčastěji PRIBOR pro CZK a EURIBOR pro EUR). Výše úroku se pohybuje na obvyklé úrovni bankovních sazeb pro krátkodobé úvěry.

zavřít