Blokový factoring

Blokový factoring je určen pro bonitní klienty s portfoliem čítajícím desítky nebo stovky odběratelů s dobrou platební morálkou. Správu a inkaso pohledávek provádí sám klient. Naše společnost zajišťuje optimální předfinancování pohledávek v dohodnuté výši. Podmínkou je standardně vedené účetnictví klienta a pokročilý systém vymáhání pohledávek. 

 

Jak to funguje?

Klient naší společnosti postoupí pohledávku vůči svému odběrateli a my mu bezprostředně poté uhradíme část kupní ceny pohledávky, obvykle ve výši 80 % její nominální hodnoty.  Provádíme pravidelnou kontrolu a porovnání částky celkového otevřeného financování se stavem všech postoupených pohledávek podle jejich časové struktury a zajišťujeme dorovnání poskytnutého financování.

 

Financování pohledávek prostřednictvím služby blokového factoringu je standardně vedeno regresní formou. To znamená, že pokud odběratel neuhradí pohledávku ani v průběhu regresní lhůty (obvykle 30 dnů po splatnosti), vrací nám klient (dodavatel) poskytnuté předfinancování.

 

Jak mohu tuto službu získat? 

Podmínkou poskytnutí blokového factoringu je uzavření Factoringové smlouvy.

Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte přímo obchodního zástupce. V případě, že si nejste jisti, zda je factoring vhodným řešením vašeho financování, vyplňte factoringový test.

 

zavřít